vinhomes grand park

Vinhomes Grand Park

MẶT BẰNG TỔNG THỂ DỰ ÁN

vinhomes grand park
vinhomes grand park

MẶT BẰNG CHI TIẾT CỦA CĂN HỘ

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CỦA CĂN HỘ

căn hộ Vinhomes Grand Park
căn hộ Vinhomes Grand Park
căn hộ Vinhomes Grand Park

PHỐI CẢNH KHU CĂNG HỘ ORIGAMI

PHỐI CẢNH KHU TIỆN ÍCH

PHỐI CẢNH CÔNG VIÊN ÁNH SÁNG VÀ BẢI BIỂN NHÂN TẠO