NGUYỄN THÀNH NHÂN - CONTENT WRITTER

60f3039cbd02495c1013

Tôi tên là Nguyễn Thành Nhân.
Tôi là sinh viên đang theo học ngành Công nghệ Thông tin tại trường ĐH Nông Lâm TP.HCM.
Hiện tại tôi đang làm việc với trang web thanhphomoi.info với vai trò là Copywriter.
Tôi đang tiếp tục hoàn thiện và nâng cao kĩ năng để mang đến bài viết chất lượng nhất đến những người
ghé thăm trang web thanhphomoi.
Tôi sẽ không ngừng học hỏi tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kĩ năng và kiến thức của bản thân
để tạo ra nhiều giá trị hơn cho mọi người

Theo dõi Nhân