Chính Sách Riêng Tư:

Chúng tôi rất tôn trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân, để hiểu rõ hơn xin hãy đọc trang này.

– thanhphomoi.info sử dụng giao thức https và các tính năng bảo mật cao cho website nhằm bảo vệ thông tin khách hàng.

Bảo mật cơ sở dữ liệu:

–  thanhphomoi.info sử dụng giao thức https để bảo mã hóa thông tin trên website

– thanhphomoi.info tuyệt đối sẽ không bán thông tin cho bất kỳ một đơn vị nào khác

Cập nhật chính sách riêng tư này:

Những điều trên được cập nhật và sử vào ngày 05/04/2021. Nếu có cập mới thì sẽ được post vào trang này

Cảm ơn quý khách đã tham khảo !