Các phường của thành phố thủ đức

34 phuong TP Thu duc

Tại Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện để thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi thành lập thành phố Thủ Đức và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành phố Thủ Đức có 34 phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình Chiểu, Bình Thọ, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Hiệp Phú, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tam Bình, Tam Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Tân Phú, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Thiêm, Trường Thạnh, Trường Thọ.

DANH SÁCH

Phường An Khánh
Phường Long Phước
 Phường An Lợi Đông
Phường Long Thạnh Mỹ
Phường An Phú
Phường Long Trường
Phường Bình Chiểu
Phường Phú Hữu
Phường Bình Thọ
Phường Phước Bình
Phường Bình Trưng Đông
Phường Phước Long A
Phường Bình Trưng Tây
Phường Phước Long B
Phường Cát Lái
Phường Tam Bình
Phường Hiệp Bình Chánh
Phường Tam Phú
Phường Hiệp Bình Phước
Phường Tăng Nhơn Phú A
Phường Hiệp Phú
Phường Tăng Nhơn Phú B
Phường Linh Chiểu
Phường Tân Phú
Phường Linh Đông
Phường Thảo Điền
Phường Linh Tây
Phường Thạnh Mỹ Lợi
Phường Linh Trung
Phường Thủ Thiêm
Phường Linh Xuân
Phường Trường Thạnh
Phường Long Bình
Phường Trường Thọ